Tools

Met ‘A Lonely Planet’ verwerven we niet alleen innovatieve wetenschappelijke inzichten, maar creëren we ook evidence-based tools die de onderzoeksresultaten naar gebruiksvriendelijke en  praktijkgerichte instrumenten vertalen. Met deze tools proberen we verschillende stakeholders te bereiken waaronder lokale besturen, professionals, beleidsmakers, buurtbewoners, stedenbouwkundigen, kennisinstellingen en lokale dienstencentra.

Ontdek welke tools we met ‘A Lonely Planet’ ontwikkelen.

Detectietool
(verwacht in 2025)

Via deze tool kan je buurten met een verhoogd risico op (sociale, emotionele en existentiële) eenzaamheid detecteren. Op basis van opensource data ontwikkelen we een set risico-indicatoren voor eenzaamheid (objectieve buurtkenmerken), aan de hand waarvan gebruikers eenvoudig kunnen nagaan of hun buurt met een verhoogd risico op eenzaamheid te maken heeft.

Buurtpersona’s
(verwacht in 2025)

Dit zijn specifieke buurtprofielen/-kenmerken die samengaan met bepaalde dimensies van eenzaamheid (sociaal, emotioneel, existentieel). Op basis van die buurtpersona’s vergroten gebruikers (zoals stedenbouwkundigen) hun kennis over eenzaamheid vanuit een buurtgericht perspectief, waardoor de mogelijkheden toenemen om eenzaamheid in eerdere stadia tegen te gaan.

Lerende netwerken
(continu)

Tijdens deze bijeenkomsten komen professionals (van lokale overheden, zorg- en welzijnsorganisaties) die betrokken zijn bij buurtgerichte zorginterventies op regelmatige basis samen om rond een gemeenschappelijk thema te werken, namelijk het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid vanuit een buurtgericht perspectief.

Factsheets
(vanaf 2024)

In deze beknopte documenten worden belangrijke feiten en inzichten over de relatie tussen eenzaamheid en de buurt op een eenvoudige en laagdrempelige manier weergegeven. Professionals kunnen deze factsheets gebruiken om hun kennis over het onderwerp te vergroten.

Gids over eenzaamheid vanuit een buurtperspectief
(2026)

In deze toegankelijke en laagdrempelige gids over ‘eenzaamheid vanuit een buurtgericht perspectief’ integreren we theorie, tips, tools en methoden. Professionals kunnen deze gids gebruiken om eenzaamheid vanuit een buurtgerichte insteek te voorkomen of tegen te gaan.  

Beleidsnota’s
(vanaf 2024)

Dit zijn beknopte documenten waarin we onze onderzoeksresultaten vertalen naar beleidsaanbevelingen, aan de hand waarvan we beleidsmakers eenvoudig kunnen informeren.

Dataset
(verwacht eind 2026)

We maken op het einde van het project een geanonimiseerde dataset publiek beschikbaar, waarin we de surveydata en objectieve data over buurtkenmerken opnemen.