Team

HIVA – KU Leuven

Het onderzoekproject ‘A Lonely Planet’ situeert zich binnen de onderzoeksgroep ‘Sociaal en Economisch Beleid & Maatschappelijke Integratie’ van HIVA – KU Leuven. Deze onderzoeksgroep verricht innovatief onderzoek naar de thema’s armoede en maatschappelijke integratie, migratie en integratie, en de verzorgingsstaat.

De voorbije jaren heeft deze onderzoeksgroep ook heel wat expertise opgebouwd met betrekking tot eenzaamheid, empowerment en het algemene welzijnsbeleid in Vlaanderen. Zo werden verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd waaronder de be.Source leerstoel ‘Empowerment of Vulnerable Elderly’, een project over lokale ouderenparticipatie in het kader van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en een ZonMw project over de gevolgen van de restrictieve maatregelen door Covid-19 uitbraak op eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners van woonzorgcentra.

Expertisecentrum Zorg & Welzijn Thomas More

Met ons praktijkgericht onderzoek zetten we in op een zorgzame samenleving. In onze verschillende onderzoeken streven we telkens naar het versterken van het welbevinden van personen met een zorg- en ondersteuningsnood en hun mantelzorgers.

We werken op verschillende thema’s en verschillende fronten: van eenzaamheid, mantelzorg, nieuwe zorgmodellen tot zorgzame buurten.

SARLAB, VUB

Het Society and Ageing Research Lab aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voert onderzoek naar “ageing well in the right place” en speelt in op opkomende, kritische uitdagingen in onderzoek, beleid en praktijk rond ouderen en ouder worden. Het huidig onderzoek kan worden gekaderd binnen de sociale gerontologie met focus op drie onderzoeksthema’s: ‘sociale relaties en maatschappelijke participatie’, ‘zorg en zorgzame buurten’, en ‘wonen en woonomgeving’. De drie onderzoeksthema’s worden gekenmerkt door vier gemeenschappelijke invalshoeken: belang van de buurt, een levensloopbenadering, aandacht voor uitsluiting, achterstelling en ongelijkheid, en participatieve onderzoekskaders.

Leden van het onderzoeksteam

Prof. dr. Tine Van Regenmortel
Dr. Leen Heylen
Prof. dr. Liesbeth De Donder
Dr. Jasper De Witte
Wouter Schepers
Dorien Gryp
Freya Häussermann

Kristof Heylen
Dr. Sofie Van Regenmortel
Hannelore Stegen
Dr. Lise Switsers

Leden van de adviescommissie

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Vlaamse Vereniging voor Ruimtelijke planning (VRP)

Zorgnet-Icuro

Zorgbedrijf Antwerpen

Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO) Limburg

Samana

Zorgzame straten

Vlaamse Ouderenraad

Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL)

Vlaams Departement van welzijn, Volksgezondheid en Gezin